32 results

 • Sort by
  ...
 • 2-in-1: ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΖΑΜ! Original price was: €69.97.Current price is: €64.97.

  These games are in Greek Language

  Θα καταφέρετε να ανακαλύψετε το τι πραγματικά συνέβη ώστε να αποκαλυφθεί ο Δολοφόνος; Ή θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά σας, έχοντας διαπράξει το τέλειο έγκλημα;

   

  • Το ΤΕΛΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ είναι η Ελληνική Έκδοση του βραβευμένου DECEPTION – MURDER IN HONG KONG
  • Το ΤΖΑΜ! είναι η Ελληνική Έκδοση του βραβευμένου LETTER JAM

   

  97 in stock

 • 90s Disney Trivia Quiz 6.99

  How well do you know the Disney world?

  3 in stock

 • Back to the Future – Funkoverse Board Game 37.99

  Time to get back to the Funkoverse!

  2 in stock

 • Back to the Future Back in Time 38.99

  “Wait a minute, Doc, are you telling me you built a time machine…out of a DeLorean?”

  In the fully co-operative game Back to the Future: Back in Time, each player takes on the role of a major character from the movie: Marty McFly, Doc Brown, Jennifer Parker, or Einstein the dog. The objective of the game is to have the characters move around 1955 Hill Valley, collecting certain items in an effort to fix Doc’s famous DeLoreon time machine, defeat Biff Tannen and his gang of trouble-making friends, while ensuring that Marty’s parents fall in love. Only when that is accomplished can players then accelerate the DeLoreon to 88 MPH down Main Street before the clock tower strikes 10:04 pm!

  Game info
  Players :2-4
  Playing Time:50 minutes
  Age:10+
  Language:English
  Categories:Miniatures, Movies/TV/Radio, Thematic
  Mechanisms:Cooperative, Dice Rolling, Push Your Luck, Variable Player Powers

  2 in stock

 • Barrage – The Leeghwater Project 29.99

  The battle for water control becomes even more intense, a new protagonist looks out from the top of the mountain.

  Out of stock

 • Board Royale – The Island (Survival Bundle) 89.30

  Experience the Ultimate Survival with Board Royale Card Game.

  You and your friends are stranded on a deserted island and the last man standing wins the game. Gather resources, craft items, and shoot your friends. Make agreements, trade with each other, and betray your best friends before they do. Get to know the true colors of your friends and see what they are capable of when it comes to their survival!

  Contents of this version:

  -Board Royale – Survival Card Game – Base Game

  -Military Expansion Pack

  -Skills Expansion Pack

  -Disaster Expansion Pack

  -NSFW Expansion Pack

  Game info
  Players :2-6
  Playing Time:30-60 minutes
  Age:13+
  Language:English
  Categories:Bluffing, Card Game
  Mechanisms:Card Drafting, Deck/Bag/Pool Building, Hand Management, Player Elimination, Semi-Cooperative, Trading, Voting

   

   

  Out of stock

 • Boonlake 69.99

  With a group of pioneers, you have left civilization behind to settle along the shores of Boonlake, a long-forgotten region inhabited by humans long ago. This unexplored area beckons you! Become part of a new community and commit yourself to the common good. Explore the landscapes, build houses and settlements, raise cattle, produce raw materials, and develop your infrastructure. Do your best to automate these processes. Seize the opportunity to make the best of your new life in Boonlake. 

  1 in stock

 • Boxcars 53.99

  Build your rail empire!

  Boxcars is the classic game of railroading that has been played by generations of railroad game fans.

  Game info
  Players :2-6
  Playing Time:90-120 minutes
  Age:13+
  Language:English
  Categories:Economic, Trains, Transportation
  Mechanisms:Roll/Spin and Move

  Out of stock

 • Brian Boru: High King of Ireland 71.29
  In Brian Boru: High King of Ireland, you strive to unite Ireland under your domain, securing control through might, cunning, and matrimony. Join forces to fend off Viking invaders, build monasteries to extend your influence, and gather support in towns and villages throughout the land. To become High King of all Ireland, you need to navigate a web of shifting alliances, outmaneuver your enemies, and grab history by the reins.

  1 in stock

 • Bring Out Yer Dead 64.99

  The Game of Morbid Family Fun!

  Bring Out Yer Dead is set in the Victorian era and revolves around families competing for the best grave plots for their dearly departed. Small wooden coffin tokens are used for game pieces and French Tarot-style playing cards feature characters such as the grave digger, the grave robber, the fortune teller and the plague doctor.

  As the potential new head of the family, you must earn as much influence and riches as you possibly can to solidify your place in the family and in town. Influence is earned by vying to get the “dying” members of your family into the most desirable grave plots available. Players use their cards to bid to get bodies on the Grave Digger’s cart; switch graves; move opponent’s bodies to less desirable grave plots; dump bodies in the river; rescue bodies from the river; or even do a little grave robbing of their own.

  Game info
  Players :2-5
  Playing Time:40 minutes
  Age:12+
  Language:English
  Categories:Horror, Renaissance
  Mechanisms:Action Queue, Area Majority/Influence, Card Drafting, Set Collection

  1 in stock

 • Café International 37.99

  Bring the most guests to the Café International!

  Café International is a meeting place where guests from many different nations get together. Here, guests may have a nice chat with others while enjoying a glass of wine or a cup of coffee and some pie. That is why you will often find guests from different nations sitting at one table. If there is no seat available at the tables, guests may also sit at the bar.

  Game info
  Players :2-4
  Playing Time:45-60 minutes
  Age:10+
  Language:English
  Complexity:Low
  Categories:Abstract Strategy
  Mechanisms:Hand Management, Pattern Building, Tile Placement

  1 in stock

 • Camp Pinetop 35.99

  Rise and shine campers! The bugle is sounding, so roll up your sleeping bags, break down your tents, and get ready for another beautiful summer day.

  Grab your gear, and let’s get going!

  Players: 1 – 5
  Playing Time: 45-60 minutes

  Game info
  Players :1-5
  Playing Time:60-75 minutes
  Age:8+
  Language:English
  Categories:Adventure, Animals, Card Game, Travel
  Mechanisms:Area Majority / Influence, Area Movement, Card Drafting, Grid Movement, Hand Management

  1 in stock

 • Cape May 59.99

  America’s oldest seaside resort, Cape May, New Jersey, has been a popular getaway for families from New York City, Philadelphia, and Washington, D.C. since the late 1700s. But Cape May was never immune to hardship. Wracked by devastating fires, extreme beach erosion, swarms of mosquitoes, and intense competition from surrounding areas, the town and its residents struggled their way through the 19th and 20th centuries. During this turbulent time, players attempt to develop Cape May into the “Queen of the Seaside Resorts.”

  Out of stock

 • Cash N’ Guns (2nd Edition) 39.99

  In an abandoned warehouse a gangster band is splitting its loot, but they can’t agree on the split! It’s time to let the guns talk and soon everyone is aiming at everyone.

  The richest surviving gangster wins the game!

  Out of stock

 • Caverna: The Forgotten Folk (Expansion) 29.99

  Wondrous creatures are roaming through the forests and mountains of Caverna, working the land to build a splendid future for their families. For a very long time, the dwarves thought they were the only intelligent species around. How surprised they must have been to find out that they were wrong! But theres no time to spare for pondering over where these creatures come from and what they might want. Its time to embrace the new reality and compete for the few resources there are with folk that dont seem to play by the rules …

  Hundred years ago, when I was a youngling, there where only us. No matter where you looked – in the mines, on the fields or in the caverns – only dwarfs. But that’s long ago. Today there are the other folks. Some say the “Forgotten Folks” and claim that they have been here since the very beginning. But no matter if forever or just for the last hundred years, now it’s time to show them that we are dwarfs and that we are ready to fight for our place in this world!

  Alexodir, tribe of the Wilbertons, King of the Dwarfs

   

  Out of stock

 • Chicken Heist 24.99

  A card game where you’re a chicken robbing a bank.

  Will you stay, run, or hide?

  In a competition to rob the most money from the bank, you will need to make preparations, manage risks and make informed decisions to come out on top. With unpredictable events coming up that may get you locked up, would you take the time to prepare for what’s coming next, or would you continue to rob? Leave with the getaway truck and you will get a split of the loot. Stay too long however, you will leave with nothing but a life behind bars. In a high risk high reward setting, who is the ultimate chicken? Who will be the first to chicken out? You or your friends?

  Game info
  Players :3-8
  Playing Time:15-45 minutes
  Age:13+
  Language:English
  Complexity:Low
  Categories:Card Game, Animals
  Mechanisms:Hand Management, Player Elimination, Push Your Luck

  1 in stock

 • Chronicles of Avel 37.99

  Chronicles of Avel is a cooperative board game for the whole family. Take the role of brave heroes and heroines with a mission to save your magical land.

  Create your character and give them a unique name. Get your equipment, upgrade it and prepare for battle. But remember to wisely choose what you carry as your backpack has limited space. Armed and ready, explore the land in search of adventure and fortune.

  Answer the Queen’s call and fight together against the servants of the Black Moon. Defend the castle, banish the Beast, and save Avel!

  1 in stock

 • Circle the Wagons 11.99

  Build the best boomtown in the west!

  Each player in Circle the Wagons is fixin’ to build up their own boomtown, but only one’ll build the best in the West!

  Blaze a trail by draftin’ cards ’round the circle and placin’ ’em in yer town, tryin’ to connect matchin’ territories to score prosperity points! But don’t forget about them three bonus cards in the center of the circle that can score ya even more points — that is, if ya play yer cards right. With over 800 unique ways to score and millions of draftin’ and placin’ combos, you’ll never build the same town twice!

  Game info
  Players :2
  Playing Time:15 minutes
  Age:8+
  Language:English
  Complexity:Low
  Categories:American West, Card Game, City Building
  Mechanisms:Card Drafting, Contracts, Layering, Set Collection, Tile Placement

  1 in stock

 • City Builder: Ancient World 42.99

  City Builder: Ancient World is a tile-laying game for 1-4 players, which can be played competitively, cooperatively, or solo. Players are magistrates sent to a newly conquered province to build cities and help spread Roman influence in the area. By employing clever planning, they must grow their cities to meet the demands of incoming settlers, as well as build imposing Monuments to please their emperor.

  1 in stock

 • Coal Country 33.99

  Will you be able to manage the mines?

  Coal Country is rife with corruption.  Many mine foremen “influence” various aspects of the mining industry. It is your job as the boss to determine where to send your most influential foremen. Your job as boss is made more difficulty by the ever-shifting nature of the markets.

  Game info
  Players :2-4
  Playing Time:45-90 minutes
  Age:14+
  Language:English
  Complexity:High
  Categories:City Building, Economic, Industry/Manufacturing
  Mechanisms:Action Queue, Commdity Speculation, Network & Route Building, Tile Placement, Worker Placement

  1 in stock

 • Comparity: Around The World 4.99

  A game for those who know what they’re talking about!

  10 in stock

 • Convert 29.99

  Take the addicting play of Tetris, and the accessibility of Connect 4 and you get Convert. In this clever game, use spacial reasoning to place chunky wooden blocks for points. Every row will score points, combined with the added bonus of territory points at the end!

  1 in stock

 • 2 in stock

 • Cursed Court 57.99

  The Court decides all!

  The intrigues and scandals of the realm’s greater nobility are a subject of fixation, and even obsession, for the entire kingdom. Most especially for the minor nobility, whose fortunes can be elevated — or shattered — by what happens at court.

   

  Game info
  Players :2-6
  Playing Time:30-60 minutes
  Age:14+
  Language:English
  Complexity:Low
  Categories:Deduction, Political
  Mechanisms:Betting and Bluffing

  Out of stock

 • Dairyman 22.99

  Time to get some milk!

  You are a dairyman, milking fresh milk every day, working hard to fulfill the orders given by the farm owner. But be aware! If your milk spoils an entire day’s work will go down the drain! Or maybe you can turn milk into cheese or ice cream products, increasing their value and prevent them from spoiling! Can you become the best dairyman of the farm?

  Game info
  Players :2-4
  Playing Time:20-30 minutes
  Age:14+
  Language:English
  Categories:Dice, Farming
  Mechanisms:Dice Rolling, Push Your Luck

  Out of stock

 • DC Comics Funkoverse Board Game 4 Character Base Set 57.95

  Bring justce -or chaos- to the Funkoverse!

  2 in stock

 • Diplomacy 35.63
  The Avalon Hill Diplomacy cooperative board game is a game of negotiation, cunning, and deceit. Through making deals and forming alliances, you’ll expand your empire over pre-World War I Europe. You’ll have to watch your back as you make and break deals, un-hatch traitorous plots, negotiate, and outwit others to gain dominance of the continent. It’s a strategy game in which players must rely on their own cunning and cleverness, not the luck of the dice, to determine the outcome. It’s a great choice for those who love multi-player strategy games, European political games, and cooperative board games. For 2-7 players, ages 12 and up, and can take about 6 hours to play. Avalon Hill and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc.

  1 in stock

 • Dominations 68.99

  Make your tribe echo through the ages!

  Dominations : Road to Civilization is a 2 – 4 player game by Olivier Melison and Eric Dubus. In this Civilisation building game based on tile placement, you take on the role of a primitive tribe, which you will seek to grow into a Nation whose influence will echo through the ages…

  Game info
  Players :2-4
  Playing Time:60-120 minutes
  Age:13+
  Language:English
  Complexity:High
  Categories:Civilization
  Mechanisms:Area Majority/Influence, Modular Board, Set Collection, Tech Trees/Tech Tracks, Tile Placement

  1 in stock

 • Downforce 45.99

  Bid! Race! Win!

  Downforce is a card-driven bidding, racing, and betting game for 2-6 players based on Top Race, the award-winning design by the legendary Wolfgang Kramer. Players first bid to own the six cars in the race, then they play cards from their hand to speed them around the track. However, most cards will also move their opponents’ cars. So figuring out just the right time to play a card is the key to victory. Along the way, players make secret bets on who they think will win the race. Whoever has the most money from their prize money, winning bets, and remaining bank wins.

  Game info
  Players :2-6
  Playing Time:20-40 minutes
  Age:10+
  Language:English
  Categories:Sports
  Mechanisms:Auction/Bidding, Betting and Bluffing, Hand Management, Moving Multiple Units, Predictive Bid, Race, Track Movement, Variable Player Powers

  Out of stock

 • Downforce: Danger Circuit (Exp) 22.99

  Bid! Race! Win!

  Downforce: Danger Circuit, an expansion for Downforce, consists of two new tracks on a double-sided game board as well as six new racer powers to shuffle with those in the base game.

  Game info
  Players :2-6
  Playing Time:20-40 minutes
  Age:10+
  Language:English
  Complexity:Low
  Categories:Sports, Expansion, Racing
  Mechanisms:Auction/Bidding, Betting and Bluffing, Hand Management, Moving Multiple Units, Predictive Bid, Race, Track Movement, Variable Player Powers

  Out of stock

 • Dragon Laboratory 759pcs EXIT Puzzle – Ravensburger 15.99

  Embark on an epic escape room adventure with this mysterious puzzle!

  2 in stock

 • Dungeon Draft 31.99

  Who will come out of the Dungeon a victor?

  Draft heroes, defeat monsters, gain loot, and become the most skilled adventurer!

  Game info
  Players :2-5
  Playing Time:30-45 minutes
  Age:8+
  Language:English
  Complexity:Low
  Categories:Card Game, Fantasy
  Mechanisms:Card Drafting, Drafting, Hand Management

  1 in stock

 • 32 results

My Cart
Wishlist
Recently Viewed
Categories
Please select your products!